miércoles, 16 de enero de 2013

Conclusió Nietzsche

Hola!
Últimamente, en religión, hemos hablado de el personaje Nietzsche. La profesora, nos ha pedido que hagamos una conclusión sobre las ideas generales de Nietzsche, y no encontré ninguna conclusión para mi trabajo, por lo que no me quedó otro remedio que inventármela yo sobre la marcha. Espero que esto te sirva, aunque debo avisar de que está en catalán:


Després d’aquest anàlisis sobre les idees principals de Nietzsche, hem arribat a la conclusió de que esteim d’acord amb algunes idees de les que proposa, però amb altres discrepam. Per començar , la seva idea del superhome, un ésser lliure de tota moral i que imposa la seva voluntat, no ens sembla possible, ja que, si tots seguíssim aquest patró, cadascú miraria pel seu bé, i tendírem cap a l’ individualisme. Per contra, sí que esteim d’acord en que les religions, com el cristianisme, ens lliguen a una sèrie de normes, i que no ens deixen ser persones lliures, negant a l’ésser humà que desenvolupi tot el seu potencial. El cert és, però, que sí aceptam algunes de les creences que fomenta el cristianisme, i que Nietzsche critica. Aquest és el cas de la feblesa dels valors del cristianisme. Valors com la humilitat, la pobresa, el penediment...ell els classifica com a feblesa, però no és així. Sovint, és més difícil mantenir aquests valors que no pas negar-los.

Per concloure, volem dir que no esteim d’acord amb algunes idees, com la del superhome, ja que això ens conduiria a l’ individualisme o les idees de la feblesa del valor cristians. Tot i així, algunes de les idees que proposa són interessants, com quan diu que la creença amb certes religions ens lliga a les seves normes preestablertes, sense donar-nos l’oportunitat de desenvolupar tot el nostre potencial com a persona.

No hay comentarios:

Publicar un comentario