miércoles, 16 de enero de 2013

Ciència i tecnologia, en alliberen o ens esclavitzen?


Per filosofia, vam haver de respondre a aquesta pregunta, fent una dissertació. Aquí abaix et deixo la meva:
Tú que n'opines?

Abans, no fa tants d’anys, els nens amb una simple pedra i la imaginació podien omplir tot un horabaixa de rialles. Ara , una màquina de videojocs els pot tenir embadalits tot el dia. Abans, els qui sabien sumar, restar, multiplicar i dividir, eren uns savis. Ara, qui tan sols sap fer aquestes  operacions matemàtiques és un ignorant. Abans, enviaves una carta i no rebies la contestació fins una setmana més tar. Ara, un correu electrònic triga uns instants en arribar al seu destinatari. La tecnologia ha constituït un canvi molt brusc en la nostre vida, però, aquesta, fins a quin punt ha millorat realment? Com ha afectat a la nostra societat? Ha suposat aïllament i pèrdua de contacte entre els individus ? La ciència i la tecnologia, ens alliberen o ens esclavitzen?
Fins a quin punt han millorat la nostra vida la ciència i la tecnologia? Per començar, gràcies a elles, s’ha incrementat la rapidesa a l’hora de treballar i també als mitjans de transport, de manera que tenim més temps lliure. Les innovacions tecnològiques, les noves màquines i aparells, han aconseguit que l’esforç per dur a terme una acció sigui molt menor que a l’antiguitat. Sobretot les noves medicines i els avenços mèdics han fet que l’esperança i la qualitat de vida augmentin. Tot i així, també han sorgit noves malalties que abans no existien, com l’obesitat o l’anorèxia, i d’altres que, encara que estiguin diagnosticades, no tenen remei, com el càncer. A més a més, encara que ciència hagi permès reduir el temps  utilitzat per al treball, com el concepte “temps” es relatiu, per molt que en tinguem mai serà suficient.
Ha minvat la comunicació entre les persones?Els ordinadors, Internet, els videojocs... tots aquest elements han intervingut en crear-nos una addicció cap a ells que ens individualitza i fomenta l’aïllament. Amb tant aparell, a poc a poc, ens esteim deshumanitzant, i perdent el contacte personal amb les persones del nostre voltant. I no tan sols amb els amics, si no també amb la família, sobretot les persones majors, les quals es mantenen en una posició de marginació)Tot i així, les noves tecnologies han fomentat la comunicació via escrita amb les persones del teu entorn i sovint també amb persones de parts molt llunyanes del món.
Com han afectat la ciència i la tecnologia a la nostra societat? Els videojocs són un clar exemple d’addicció, la qual pot derivar a una malaltia greu. Un altre problema al qual ens enfrontam es a una societat consumista, que no fa més que comprar, malgastar i contaminar. Tot i que molts han pres consciència  d’aquest fet, són pocs els que realment ajuden i aporten el seu temps.
La ciència i la tecnologia, ens alliberen o ens esclavitzen? La ciència i la raó han aconseguit alliberar-nos de molts dubtes, creences falses i d’opinions sense base. Les noves tecnologies han permès repartir la informació, de manera que arribi a tothom. El principal problema d’aquest desbordament d’informació, es que qualsevol pot publicar coses, i, a no ser que siguem capaços de determinar quines preposicions són vertaderes i quines no, haurem de ser esclaus de la informació que hem localitzat.
Per acabar, volia comentar que jo ni defens ni vaig en contra de les millores científiques i tecnològiques. La veritat es que la societat actual està completament envoltada de tecnologia fins a tal punt que ens és imprescindible per al nostre ús del dia a dia. Moltes d’aquestes innovacions ens han ajudat però d’altres no han fet més que causar-nos problemes. No podem evitar l’avanç de la tecnologia, tant per bé com per malament, si no, coma mínim alentir-lo. L’últim que vull comentar es que no hem de caure en l’excés i evitar, que sigui la tecnologia qui ens controli a nosaltres.

No hay comentarios:

Publicar un comentario