jueves, 11 de octubre de 2012

Trabajo Economia 2

Siguiento la línia de la entrada anterior, aquí te traigo más información sobre Adam Smith: su libro "la riqueza de las naciones", La mano invisible y su treoria sobre la división del trabajo. Siento decirte de nuevo, qu està en catalán:

La riquesa de les nacions
Al 1776 Adam Smith va publicar, després de més de deu anys de treball, la seva obra anomenada "Una investigació sobre la naturalesa i causes de la riquesa de les nacions". Alguns es refereixen a aquest llibre com "la Bíblia de l'Economia", pel seu volum i per la pluralitat de temes. L'obra inclou una filosofia de la història, on la propensió a intercanviar exclusiva de l'home es el motor del desenvolupament humà, perquè permet la suficient creació de riquesa i acumulació de capital per posar en pràctica la divisió del treball. A causa, per tant, de l'empatia i la divisió del treball es potencia el creixement econòmic, clau del benestar social. Altres factors a destacar són la seva crítica al mercantilisme i el plantejament de que gràcies a l'egoisme s'aconsegueix el benestar general. Entre les seves aportacions més importants es destaquen: la diferència entre valor d'ús i valor de canvi, el reconeixement de la divisió del treball que promou l'especialització de tasques, per a la reducció de costos de producció, l'acumulació de capital com a font per al desenvolupament econòmic

La mà invisible
La mà invisible és una metàfora que expressa la capacitat autorreguladora del lliure mercat. Va ser encunyada pel filòsof Adam Smith en la seva Teoria dels sentiments morals i popularitzada per La riquesa de les nacions. Com és possible que una societat on cada un vetlla pel seu interès econòmic funcioni perfectament? Com és possible, per exemple, que una persona pugui trobar de tot per comprar sense haver-ho dit prèviament a ningú? Això s'aconsegueix gràcies a una "mà invisible" que coordina els mercats i els diferents interessos propis, els que, gràcies a ella, s'harmonitzen espontàniament . La frase "No és la benevolència del carnisser o del forner què els porta a procurar el nostre menjar, sinó la cura que presten als seus interessos" és moltes vegades interpretada com que simplement l'egoisme porta al benestar general. Però. sense això, l'ésser humà és capaç també de comprendre l'interès personal del seu company i d'arribar a un intercanvi mútuament beneficiós.

La divisió del treball
Per Adam Smith la Divisió del Treball és la principal font de Creixement i Desenvolupament d'un país. Això és a causa que augmenta l'habilitat del treballador si es dedicar a un nombre petit d'operacions. El seu exemple és una fàbrica d'agulles. Si una agulla fos feta només per un treballador, aquest home es trigaria  molt en estirar, tallar i esmolar el filferro,i en podrien fer només uns quants per persona, En canvi, si treballant junts cada treballador s'especialitza en una part del procés al final del dia es tindria una producció molt més gran. Aquesta és la clau del Creixement Económic. No obstant, Adam Smith considera que aquesta divisió és la causa principal que un grup important de la població s’ idiotitzi, per  haver de fer tasques molt mecàniques.

No hay comentarios:

Publicar un comentario